Bodemverontreiniging in de Biesbosch en doorvergiftiging naar kleine zoogdieren

A.T.C. Bosveld, P.A.F. de Bie, T. Hamers

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In de Biesbosch worden bij overstromingen sedimenten afgezet op landbodem. Hiermee komen verontreinigingen zoals PAK's, PCB's en zware metalen beschikbaar voor de terrestrische voedselketen. Onderzocht is in welke concentraties deze verontreinigingen voorkomen in de landbodem en in hoeverre doorvergiftiging optreedt naar kleine zoogdieren. De voornamelijk planten en zaden etende woelmuis en de op bodemfauna (o.a. regenwormen) foeragerende bosspitsmuis zijn onderzocht. Dieren uit regelmatig overstroomde gebieden blijken hogere concentraties verontreinigingen in hun lichaam te hebben en vertonen duidelijke effecten op cytochroom P450 enzymfuncties (o.a. EROD). Daarnaast treden bij deze dieren in sommige gevallen ook effecten op in verschillende organen (lever, nier, gonaden) of op het lichaamsgewicht.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages64
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.654
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • soil pollution
 • heavy metals
 • polychlorinated biphenyls
 • poisoning
 • sorex araneus
 • mice
 • muridae
 • fauna
 • histopathology
 • enzymes
 • netherlands
 • noord-brabant
 • zuid-holland
 • biesbosch

Cite this