Bodemscans voor precisielandbouw: Vergelijking van sensorsystemen in Slootdorp 2019

Ferry Tigchelhoff, C. Kempenaar, Gilian van Esssen, Guus de Kleijne, Erwin Russcher, Sylvan Nysten

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Vanuit de ondernemers van Nationale Proeftuin Precisie Landouw (NPPL) kwam de vraag om verschillende sensorsystemen voor het maken van bodemscans/-kaarten te vergelijken op één en hetzelfde perceel. De vraag speelt met name in op wat de nauwkeurigheid van de bodemscans is en wat mogelijke toepassingen van de verkregen bodeminformatie zijn. Er zijn op het moment diverse leveranciers van bodemscans. Zij gebruiken daarvoor verschillende sensorsystemen, maar wat de precieze mogelijkheden zijn van deze kaarten is niet altijd duidelijk voor de eindgebruikers. Door op één perceel de sensorsystemen te vergelijken, is getracht om dit in een praktijksituatie inzichtelijk te maken. Hierbij zijn de volgende sensorsystemen en leveranciers van bodemscans/-kaarten meegenomen, op een zelfde wijze als in een onderzoek in 2018:• Passieve Gamma Bodemscanner – Loonstra & van der Weide• Veris MSP3 – Vantage Agrometius• BioScope remote sensing – Bioscope• SoilXplorer – CNH• Dualem 21 S – Loonwerk GPS (overgegaan naar Soil Masters per 2020)Om de nauwkeurigheid van de bodemscans te analyseren, zijn er op één perceel met tarwestoppel van een akkerbouwbedrijf in de Wieringenmeer in augustus 2019 een aantal bodemscans uitgevoerd. Daarbij is de leveranciers gevraagd om, indien mogelijk, digitale kaarten van de ruimtelijke variatie in organische stof, lutum en pH op te leveren. In dezelfde periode zijn op het perceel grondmonsters genomen en deze zijn geanalyseerd op organische stof, lutum en pH in een bodemanalyse-laboratorium. De nauwkeurigheid van geleverde kaarten is bepaald met regressieanalyse. De data van de bodemscans is vergeleken met de data van de referentiemonsters. Per kaart zijn twee statistische parameters bepaald: de RMSE en R2. Aan de hand van deze parameters plaatsen we de nauwkeurigheid van de bodescan-kaarten in perspectief.Drie van de vijf sensorsystemen konden pH, lutum en/of organische stof kaarten leveren. De belangrijkste conclusie is dat de absolute fouten, zoals bepaald met de statistische parameter RMSE, klein zijn in de pH, het o.s en het lutum kaarten. Dit betreft met name het Veris sensorsysteem (EC-, NIR en pH sensor) en het systeem van Loonstra & van der Weide (gammastraling-sensor). Het bodemscansysteem van Veris komt als beste uit de analyse, op kleine afstand gevolgd door het systeem van Loonstra & van der Weide. Wat betreft lutum-kaarten scoorden deze twee systemen vergelijkbaar. Opvallend is dat met remote sensing door het bedrijf BioScope ook een redelijk goede lutum-kaart geleverd kan worden. Ook op organische-stof- en pH-kaarten scoorde Veris qua nauwkeurigheid het beste, waarbij aangetekend dat pH-kaarten het minst nauwkeurig waren van de drie bodemparameters die onderzocht werden. Hier is nog een verbeterslag gewenst.Loonwerk GPS levert in principe een opbrengstpotentiekaart op basis van geleidbaarheidsmetingen. SoilXplorer levert kaarten die afgeleid zijn van de geleidbaarheidsmeting. Bij deze kaarten is een interpretatieslag door de boer of zijn adviseur nodig.In het rapport geven we tevens de andere kaarten die de kaartenleveranciers bieden. We hebben deze niet gevalideerd.
Original languageEnglish
Place of PublicationDronten
PublisherAeres Hogeschool
Number of pages62
Publication statusPublished - 10 Aug 2020

Cite this