Bodemontwikkeling en nutriënten in het Smoddebos

R.H. Kemmers, P. Mekkink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Smoddebos (Ov) is een rijk bossysteem op keileemgrond met Gt V. In een transsect door een vochtig en een droog bosgedeelte is het humusprofiel beschreven en bodemchemisch onderzocht. De zuur/basen- en de voedingstoestand van de bodem zijn bepalend voor het humusvormtype en kunnen worden verklaard uit een lokaal infiltratie-kwelsysteem. Middenop de rabatten komen matig zure, ijzerarme en matig voedelrijke standplaatsen voor. Langs de greppels zijn basen- en ijzerrijkere condities aanwezig met een goede vertering van organische stof en voedselrijkere omstandigheden. In het droge transsect II is het effect van begreppeling vrijwel afwezig, is de bodem zeer zuur en voedselarmer. In transsect I is een natuurlijk proces van verzuring gaande, terwijl in transsect II de zure omstandigheden zijn ontstaan door grondbewerking. De koolstof-, stikstof- en fosforvoorraad in de transsecten bedraagt gemiddeld resp. 9,8-14,2 kg, 0,91-1,02 kg en 87-110 g per m2. Door bevloeiing in het verleden is de koolstof- en fosforvoorraad in de bodem van transsect II significant groter dan in die van transsect I. Binnen de transsecten varieert de voorraad sterk.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages37
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.739
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • forests
  • reserved forests
  • forest soils
  • soil profiles
  • humus
  • soil chemistry
  • nutrients
  • netherlands
  • overijssel
  • twente

Cite this