Bodemonderzoek 8 percelen in Landgoed Oldenaller

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Een aantal percelen binnen Landgoed Oldenaller en in de invloedsfeer van de Veldbeek zijn bij Waterschap Veluwe in beeld voor waterretentie. Alvorens hierover besloten kan worden wil Natuurmonumenten meer inzicht hebben in de potentie van de percelen op basis van fosfaatbelasting en grondwaterregime. Daarom is aan Alterra gevraagd deze factoren in acht percelen te onderzoeken. Door middel van profielbeschrijvingen is de bodemopbouw en het grondwaterstandsverloop (GHG en GLG) beschreven.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages17
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • soil surveys
  • groundwater level
  • soil profiles
  • phosphates
  • estates
  • veluwe

Cite this