Bodemmeetnetprotocollen vermesting en verzuring : naar standaard protocollen voor de provinciale en landelijke meetnetten voor de thema's vermesting en verzuring

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De meetnetbeheerders van provinciale en landelijke bodemmeetnetten wensen een vergelijkbare manier van meten. Om dit te bereiken, wordt in dit rapport een advies gedaan voor een standaard protocol voor de thema’s verzuring en vermesting. De verschillen en overeenkomsten tussen de protocollen voor bemonstering en analyse van de provinciale en landelijke bodemkwaliteitsmeetnetten zijn bestudeerd. De uitgangspunten van dit advies zijn dat methoden voor gemeenschappelijke parameters (parameters die in meerdere meetnetten worden bepaald) volgens hetzelfde protocol bemonsterd en geanalyseerd moeten worden. Dit houdt in dat de meetnetten op dezelfde manier moeten bemonsteren en analyseren: voor verzuring (pH(KCl), pH(CaCl2), pH(H2O), CEC& basenbezetting, gehalten kalk, totaal N, zware metalen, lutum, organische stof, en oxalaatextraheerbaar Fe en Al) en vermesting (Pw-getal, PAL-getal en fosfaatbezettingsfractie FBF). Voor beide thema’s moet het bovenste grondwater op dezlefde manier in de meetnetten worden bemonsterd en geanalyseerd. Methoden voor parameters die niet in alle meetnetten worden bepaald hoeven niet op dezelfde manier gedaan te worden (Nmin en de samenstelling van het bodemvocht). In de analyseprotocollen dient opgenomen te worden dat voor parameters die niet in ringtests deelnemen (CEC&basenbezetting, Pw, PAL, FBF, oxalaatextraheerbaar P, Fe en Al) monsterconservering en vergelijkend onderzoek nodig is bij wisseling van laboratoria.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1552
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil chemistry
  • soil pollution
  • acidification
  • fertilizer application
  • monitoring
  • provinces
  • quality standards

Cite this