Bodemmaatregelen op dalgrond in de Veenkoloniën: effecten op bodemkwaliteit, opbrengst en financiële meerwaarde: Analyse van de resultaten van de systeemproef Bodemkwaliteit Veenkoloniën 2014-2017

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In een langjarig experiment op proefbedrijf Valthermond wordt op dalgrond met gemiddeld 11% organische stof een vijftal maatregelen in een vierjarige akkerbouwvruchtwisseling vergeleken met de standaard werkwijze, in vier herhalingen. De maatregelen Tagetes, Compost, sturen Ca/Mg-verhouding, Steenmeel zijn elk op hun eigen wijze gericht op verbetering van de bodemkwaliteit. Ook een combinatie van alle maatregelen is onderzocht. Over de maatregelen heen liggen varianten van grondbewerking (NKG en Spitten) in duplo. Na vier jaar blijkt de maatregel Tagetes (de teelt van zomergerst vervangen door een hoofdteelt Tagetes) zowel meer opbrengst op te leveren in de aardappelteelt als economisch rendabel te zijn, ondanks de opbrengstderving door het wegvallen van de verkoop van gerst. De andere strategieën hebben weinig of geen effect op de opbrengst en de kosten zijn hoger dan de eventuele extra inkomsten door opbrengstverhoging. NKG lijkt een positief effect te hebben op de opbrengst maar dat is nog niet statistisch significant. Wel leidt NKG tot kostenbesparing ten opzichte van Spitten door lagere machinekosten en lager brandstofverbruik. Veranderingen in bodemkwaliteit zijn nog nauwelijks waargenomen. Dat komt naar verwachting mede doordat die effecten meer tijd nodig hebben om zich te tonen. De nitraatnorm voor grondwater wordt meestal overschreden, onafhankelijk van de maatregel. Waar de norm wel gehaald wordt ligt het aan bodem en grondwater, niet aan de bemestingsstrategie. Het onderzoek wordt voortgezet.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Plant Research
Number of pages69
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameRapport Wageningen Plant Research
No.WPR-831

Cite this