Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het Utrechtse zand

N.J.M. van Eekeren, J.G. Bokhorst

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Duurzaam bodembeheer is mogelijk interessant als klimaatadaptatiemaatregel voor de Utrechtse zandgebieden. Het project had een tweeledige doelstelling: 1. inzicht krijgen over de relatie tussen chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit enerzijds en het vochtleverend en waterbergend vermogen anderzijds; 2. opstellen van aanbevelingen voor optimalisatie van het bodem- en waterbeheer. Deze studie richtte zich op melkveebedrijven in het Utrechtse deel van de Gelderse Vallei. Droogteresistente percelen onderscheiden zich van droogtegevoelige percelen in een hoger lutumgehalte, een lager C/N-ratio, een hoger vochtpercentage, een dikkere donkere laag, een lagere indringingsweerstand, een betere visuele structuur en een intensievere en diepere beworteling. Met name de afstand van de wortelzone en het grondwater lijkt het verschil in droogteresistentie te maken. De indringingsweerstand is een belangrijke parameter om de potentie van waterinfiltratie in te schatten. Maatregelen als verhogen van het organische stofgehalte, verbeteren van de beworteling en stimulering van de wormenactiviteit en/of introduceren van pendelende wormen grijpen op verschillende vlakken positief in op de verbetering van vochtlevering en waterberging.
Original languageDutch
Place of PublicationDriebergen
PublisherLouis Bolk Instituut
Number of pages39
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameBioKennsi
PublisherLouis Bolk Instituut
No.2010-031 LbD

Keywords

  • soil management
  • soil biology
  • soil chemistry
  • soil physics
  • soil properties
  • soil fertility
  • dairy farms
  • water management
  • water holding capacity
  • gelderse vallei

Cite this