Bodemkundige informatie proeflocaties project effectiviteit bufferstroken : effectiveness of buffer strips publication series 8

M. Heinen, A.J. van Kekem

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor het onderzoek naar het effect van bemestingsvrije perceelranden op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater worden op vijf locaties in Nederland metingen uitgevoerd. De bodems op de vijf locaties zijn in detail gekarteerd (beschrijving bodemprofiel, meting maaiveldhoogte, geofysische metingen) en bemonsterd (bodemchemische en bodemfysische analyses). Van de grondmonsters zijn diverse bodemfysische en bodemchemische eigenschappen bepaald.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2230
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil surveys
  • hydrology
  • soil water
  • soil types
  • soil suitability
  • land use
  • field margins
  • water quality
  • buffer zones
  • vegetated strips

Cite this