Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het ruilverkavelingsgebied Kromme Rijn

E. Kiestra

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het gebied Kromme Rijn bestaat uit holocene rivierkleiafzettingen. Alle afzettingen die aan of nabij het oppervlak voorkomen worden tot de Betuwe Formatie gerekend. Ze zijn afgezet door de verschillende stroomgordelverleggingen van de Rijn. Het gebied bestaat voor een belangrijk deel uit hooggelegen stroomruggronden (ooivaaggronden en poldervaaggronden). Ze bestaan uit zavel en lichte klei; binnen 120 cm - mv. komt veelvuldig fijn en/of grof rivierzand voor. Verspreid door het gebied komen komkleigronden (poldervaaggronden) voor. Ze bestaan voornamelijk uit kalkloze, zware (kom)klei. Langs de huidige Kromme Rijn komen laaggelegen beddinggronden voor die voornamelijk uit lichte en zware klei bestaan; veelal komt binnen 120 cm - mv. grof rivier(bedding)zand voor. Binnen de rivierkleigronden, zijn ooivaaggronden, hofeerdgronden, poldervaaggronden, nesvaaggronden en leek- en woudeerdgronden onderscheiden. Op grond van verschillen in textuur, profiel- en kalkverloop zijn de gronden verder onderverdeeld. In het algemeen is het gebied goed ontwaterd. Er komen veel gronden voor met een GHG dieper dan 80 cm - mv. en met een GLG dieper dan 180 cm - mv. (VIId en VIIId). Door het lage waterpeil in het Amsterdam-Rijnkanaal en de zandige ondergrond, komen met name langs het kanaal GLG' s voor van ca. 300 cm - mv. In de kommen en langs de Kromme Rijn komen ondiepere GHG' s en GLG' s voor. De resultaten van het veldbodemkundig onderzoek zijn weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 10 000). Voorts zijn de verzamelde bodemkundige en hydrologische gegevens (boorgegevens en vlakgegevens) opgeslagen in digitale bestanden. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor het vaststellen van de ruilwaarde van de gronden. Met behulp van de semi-geautomatiseerde bodemgeschiktheidsapplicatie 'BODEGA' was het mogelijk de bodem- en grondwater-trappenkaart te vertalen naar een gebiedsdekkende ruilwaardenkaart. Trefwoorden: bodemkartering, bodemkaart, grondwaterstand, A
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages75
  Publication statusPublished - 2002

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  No.441

  Keywords

  • soil surveys
  • maps
  • water table
  • land evaluation
  • land consolidation
  • netherlands
  • utrecht

  Cite this