Bodemkundig-hydrologisch onderzoek op het bosperceel van de heer Coerman, gelegen aan de Marsweg te Gorssel

H.R.J. Vroon

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft ALTERRA een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd op een bosperceel van de heer Coerman, gelegen aan de Marsweg te Gorssel in het waterwingebied Gorssel-Joppe. Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation Joppe is in deze omgeving een grondwaterstandsverlaging opgetreden. Het doel omvatte het vastleggen van de bodemgesteldheid en huidige en indien mogelijk de voormalige hydrologische situatie (COLN-periode; 1950-1953). De in het veld verzamelde bodemkundige, bodemfysische en hydrologische gegevens zijn vervolgens geschematiseerd en gestandaardiseerd zodat zij in een later stadium bruikbaar zijn voor het bepalen van de eventuele bijgroeiverandering van bomen door een verandering in de stand van het freatisch grondwater. Het bepalen van de bijgroeiverandering gebeurt met behulp van een landelijke reeks gestandaardiseerde houtbijgroeigrafieken (Vroon 2000). Met behulp van deze grafieken kan zowel voor de huidige (beïnvloede) als voor de oorspronkelijke GVG-situatie de gemiddelde houtbijgroei van boomsoorten per opstandsvak worden bepaald. De resultaten zijn vastgelegd in de vorm van een rapport, kaarten en digitale bestanden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages28
Publication statusPublished - 2001

Publication series

NameAlterra-rapport
No.270

Keywords

  • forestry
  • soil surveys
  • maps
  • water table
  • groundwater extraction
  • yield losses
  • private forestry
  • gelderland

Cite this