Bodemkundig-hydrologisch onderzoek Oostellingwerf-Terwisscha :verkennend onderzoek langs een aantal raaien in het waterwingebied

H.R.J. Vroon, E. Kiestra

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation Terwisscha van het waterleidingbedrijf Vitens is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Volgens een deel van de agrariërs in het onderzoeksgebied wordt schade ondervonden aan hun gewassen door een verlaging van de freatische grondwaterstand als gevolg van deze winning. De Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) onderzoekt op verzoek van Gedeputeerde Staten (GS) de invloed van deze grondwaterwinning op de grondwaterstand en verzocht Alterra een verkennend bodemkundig-hydrologisch onderzoek uit te voeren. Het onderzoek omvatte onder meer het vastleggen van de bodemgesteldheid en de huidige en indien mogelijk de voormalige hydrologische situatie op 72 puntlocaties met een onderlinge afstand van circa 500 m langs drie vooraf vastgestelde raaien. De CDG en de arbitragecommissie zullen de resultaten onder meer gebruiken voor het vaststellen van de grootte en de omvang van de verlaging van de grondwaterstand door het pompstation. De resultaten zijn vastgelegd in de vorm van een rapport en een aantal digitale bestanden
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages64
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2079
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • groundwater level
  • crop damage
  • soil surveys
  • netherlands
  • maps
  • soil water
  • groundwater depletion
  • water extraction area
  • friesland

Cite this