Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000; toelichting bij de kaartbladen blad 9 West Texel (gedeeltelijk) - 14 West Medemblik, blad 14 Oost Medemblik - 15 West Stavoren (Noordhollands gedeelte), blad 19 West Alkmaar

H. Rosing

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In het zuidoosten van blad 19 West liggen veengronden; in de duingebieden langs de kust en in een brede strook daarachter zandgronden. In de Wieringermeer liggen in de noordelijke helft zeezandgronden; op het voormalige eiland Wieringen pleistocene zandgronden. Op de zeezandgronden is de bloembollenteelt dominant. Het overige deel van het gebied bestaat voornamelijk uit zeekleigronden, die in de Wieringermeer dikwijls zeer complex zijn. De toelichting beschrijft de geologische ontstaanswijze en de ontwikkeling van het cultuurlandschap, evenals de eenheden van de bodemkaart. De bodemgeschiktheid van de gronden voor akkerbouw, weidebouw, bosbouw en bloembollenteelt staat in tabellen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherSC-DLO
  Number of pages246
  Publication statusPublished - 1995

  Cite this