Bodemgesteldheid en potenties voor natuurontwikkeling van 7 deelgebieden in het herinrichtingsgebied Beekdal Linde

E. Kiestra, S.P.J. van Delft

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van het landinrichtingsplan Beekdal Linde zal voor het realiseren van de EHS het aantal gronden met de bestemming natuur worden uitgebreid. De te onderzoeken deelgebieden liggen hoofdzakelijk in het beekdal van de Linde. Het gaat totaal om 7 deelgebieden met een totale oppervlakte van ca. 88 ha. De meeste deelgebieden zijn nu nog in agrarisch gebruik en zijn in eigendom van Staatsbosbeheer. De bodemgesteldheid van een aantal gebieden is nauwkeurig in kaart gebracht. Daarnaast is de zuurgraad van het bodemvocht op verschillende dieptes bepaald. Doel van het onderzoek is een betere inschatting van de te nemen maatregelen om de gewenste natuurdoeltypen te realiseren
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages93
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameAlterra-advies
PublisherAlterra Wageningen UR

Keywords

  • soil surveys
  • soil chemistry
  • vegetation types
  • nature development
  • brook valleys
  • friesland

Cite this