Bodemgerelateerde emissie van broeikasgassen in Drenthe : de huidige situatie

F. de Vries, J.P. Lesschen, J.J.H. van den Akker, A.J. Petrescu, J. van Huissteden, I.J.J. van den Wyngaert

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In dit project is in Drenthe de broeikasgasemissie bepaald die gerelateerd is aan de bodem en het gebruik van de bodem. De totale emissie bedraagt bijna 2350 kton CO2-eq.. Bij de ontwaterde veenbodems met landbouw komt door de oxidatie van veen vooral CO2 vrij en voor een deel ook lachgas, doordat stikstof mineraliseert. Bij de natte veengronden met natuur is de emissie van CO2 beperkt, maar hier komt bij de veengronden in de beekdalen juist een aanzienlijke hoeveelheid methaan vrij. Bij de landbouw is in de afgelopen decennia de emissie met ongeveer 20% afgenomen, maar er komt nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid lachgas en methaan vrij. In de bossen van Drenthe wordt bij de groei van de bomen CO2 vastgelegd.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages79
  Publication statusPublished - 2009

  Publication series

  NameAlterra-report
  PublisherAlterra
  No.1859
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • soil
  • land use
  • peat soils
  • greenhouse gases
  • carbon dioxide
  • emission
  • agriculture
  • forests
  • drenthe

  Cite this