Bodemgas emissies bij minimale grondbewerking: Proof of Principle

C.A.P. van Wijk, W. van den Berg

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Rond minimale grondbewerking worden door PPO-AGV diverse aspecten onderzocht zoals opbrengst, doorworteling, onkruiddruk, maar ook het effect op bodemgasemissies. Een veronderstelling is dat bij minimale grondbewerking (M) de emissies van broeikasgassen en ammoniak beperkt worden. Ongestoorde profielen van jarenlang wel en niet geploegde grond zijn verzameld en getoetst onder verschillende vocht- en bemestingsregimes. Hieruit bleek dat de vochttoestand van de bodem in combinatie met het grondbewerkings-systeem de hoeveelheid gasuitstoot bepaalt.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • arable farming
  • tillage
  • minimum tillage
  • greenhouse gases
  • emission
  • precipitation
  • fertilizer application

Cite this