Bodemfysische karakterisering van gronden in het waterschap Rijn & IJssel; een bodemfysische schematisatie op basis van bodemkaarten

G.L. Thijssen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor de bodemfysische karakterisering van gronden in het waterschap Rijn & IJssel is gebruikt gemaakt van De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 en verschillende detailbodem¬kaarten, schaal 1 : 10 000. Eenheden van bodemkaarten met bodemfysisch verwante eigenschappen zijn gegeneraliseerd tot bodemfysische eenheden. Van deze eenheden zijn gestan¬daardiseerde profielbeschrijvingen gemaakt, waarin de opeenvolging van de verschillende bodemhorizonten staan beschreven. De onderscheiden horizonten zijn vertaald naar bodem¬fysische bouwstenen uit de Staringreeks. Door deze link is het mogelijk de bodemfysische karakteristieken ruimtelijk weer te geven, en op die manier gebiedsdekkend toepasbaar te maken voor simulatiemodellen. Het resultaat bestaat uit 2 bodemfysische-eenhedenkaarten; één op basis van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, en één bodemfysische-eenhedenkaart op basis van de beschikbare detailbodemkaarten, schaal 1 : 10 00. Door het globale karakter van de gestandaardiseerde profielbeschrijvingen en de Staringreeks, is de informatie alleen geschikt voor toepassingen op regionaal niveau. Voor lokale toepassingen zijn meer gedetailleerde en gebiedspecifieke gegevens nodig.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages205
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.924
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil structure
  • soil water
  • hydraulic conductivity
  • soil surveys
  • maps
  • gelderland

Cite this