Bodemchemisch en -geografisch onderzoek Oldematen : randvoorwaarden voor natuurdoelen in het kader van Natura 2000

R.H. Kemmers, F. Brouwer, B. van Delft, M. Knotters, M.M. van der Werff

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bodemgeografisch onderzoek van het natuurgebied Olde Maten; actualisatie van de bodemkaart 1:10.000. Van het natuurgebied Olde Maten is onvoldoende actuele informatie beschikbaar over bodemopbouw, voedselrijkdom van de bovengrond en de waterhuishouding om een ontwerpplan te kunnen opstellen voor inrichting als Natura-2000-gebied. Er is actuele patrooninformatie verzameld over zand- en veendikte en over verandering in het grondwaterstandverloop. Het risico van interne eutrofiering door vernatting is beoordeeld door fosfaatgehalten te relateren aan ijzergehalten in de bodem en is gering. Het advies over te nemen inrichtingsmaatregelen om een gewenste fosfaattoestand voor beoogde natuurdoeltypen te verkrijgen, hebben wij onderbouwd met een gebeurtenis-beslissingsboom per deelgebied.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages82
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1784
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil chemistry
  • phosphate
  • iron
  • netherlands
  • soil surveys
  • maps
  • nature development
  • natura 2000
  • noordwest-overijssel
  • natural areas

Cite this