Bodembiota en stikstofstromen in schraalgraslanden : effecten op de vegetatie

R.H. Kemmers, J. Bloem, J.H. Faber

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In verschillende kwaliteitstypen blauwgrasland en heischraal grasland werd bodemchemisch, bodembiologisch en vegetatiekundig onderzoek uitgevoerd om te toetsen of er een relatie bestaat tussen bovengrondse en ondergrondse biodiversiteit. Hoewel verschillen tussen diverse kwaliteitstypen grasland in veel gevallen niet significant aantoonbaar zijn geven de resultaten voldoende evidentie dat het bodemleven een essentiële factor is voor de kwaliteit van de vegetatie; aantasting van onderdelen van het bodemvoedselweb leidt tot een versterkte bodemproductiviteit, maar een verminderde diversiteit en specificiteit van de vegetatie in schraalgraslanden. Effectgerichte maatregelen zouden zich daarom tevens moeten richten op het bodemvoedselweb.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages44
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1979
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • grasslands
  • vegetation
  • soil chemistry
  • soil biology
  • soil plant relationships
  • natural areas

Cite this