Bodem, vegetatie, produktie en graskwaliteit van grasland met beheersbeperkingen = Soil, vegetation, production and grass-quality of grassland under management restrictions

H. Korevaar, M.J.M. Oomes, J.H. van Vliet

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In het kader van bedrijfsvergelijkend onderzoek zijn in de jaren 1982-'85 op 39 proefplekken met beheersbeperkingen waarnemingen verricht aan bodem, waterhuishouding, vegetatie, bemesting, gebruik en produktie van grasland. De proefplekken lagen op percelen van 8 bedrijven in de veenweidegebieden en 8 bedrijven op de zandgronden. Het betrof percelen, waarvoor een beheersovereenkomst was gesloten en percelen uit reservaatsgebieden die met beperkingen werden verpacht. Het doel van de waarnemingen was om meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen bodem, vegetatie en produktie bij de opgelegde beperkingen. In the course of enterprise-evaluative research 39 trial spots under management restrictions were monitored for soil, water management, vegetation, fertilizing, use and production of grassland, from 1982 to 1985. The trial spots were situated on parcels at 8 farms in peaty grassland areas and at 8 farms in sandy areas in The Netherlands
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherProefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij
  Number of pages76
  Publication statusPublished - 1989

  Publication series

  NameRapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R.
  No.115
  ISSN (Print)0169-3689

  Keywords

  • alternative farming
  • crops
  • grasslands
  • growth
  • management
  • maps
  • nature conservation
  • organic farming
  • plant water relations
  • policy
  • soil
  • soil surveys
  • yield increases
  • yield losses
  • yields

  Cite this