Bodem en bemesting in de bollenteelt

J.G. Bokhorst, Y. van Leeuwen, C. ter Berg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Nederlandse bloembollenteelt vindt plaats binnen meerdere bedrijfstypen en op vele grondsoorten. In al deze situaties vergen bodemkwaliteit en bemesting veel aandacht. Door onder meer strengere wetgeving rond bemesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen en door hogere prijzen van grond, meststoffen en energie worden de thema’s rond bodem en bemesting steeds belangrijker. Deze brochure behandelt de beoordeling van de bodemkwaliteit, de beworteling, de bodemstructuur, het bodemleven en de profielopbouw. Verder wordt de bemesting van bollen op verschillende bodemtypen behandeld. Tenslotte wordt ingegaan op de verschillende aspecten rond bodem en bemesting bij bollenteelt op huurland. Dit zowel voor de gangbare als de biologische bollenteelt en voor teelt op zand-, zavel- en kleigronden.
Original languageDutch
Place of PublicationDriebergen
PublisherLouis Bolk Instituut
Number of pages75
Publication statusPublished - 2008
Externally publishedYes

Keywords

  • organic farming
  • ornamental bulbs
  • soil chemistry
  • soil types
  • nutrients
  • nitrates
  • phosphates
  • soil fertility
  • fertilizer application
  • soil quality

Cite this