Bodem als indicator : bodemkenmerken als indicator voor nitraat in grondwater

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Grondwater mag gemiddeld niet meer dan 50 milligram nitraat per liter bevatten. In een deel van Nederland wordt deze norm overschreden. Er is echter geen eenvoudige relatie bekend tussen het stikstofoverschot en de nitraatconcentratie. Hierdoor kunnen geen locatie- of bodemspecifieke maatregelen worden genomen om een nitraatconcentratie lager dan 50 mg/l te bereiken. De nitraatconcentraties in grondwater variëren in de tijd en ruimte sterk en in relatief natte bodems treedt afbraak op van nitraat: denitrificatie. De belangrijkste parameter voor het voorspellen van nitraat in grondwater, naast het stikstofoverschot per bedrijf, is op dit moment de grondwatertrap: hoe ondieper de gemiddelde grondwaterspiegel gedurende het jaar, hoe meer afbraak van nitraat en hoe lager de nitraatconcentraties. Omdat voor de afbraak van nitraat zuurstofloze omstandigheden en afbreekbare organische stof nodig zijn, is onderzocht of bodembeschrijvingen en -analyses kunnen helpen om de verschillen in nitraatconcentraties beter te voorspellen. Onderzoek op tien geselecteerde bodems met lage nitraatconcentraties laat soms hoge potentiële denitrificatiesnelheden (Dp) zien in de ondergrond (20-60 cm -mv) ten opzichte van tien bodems met hoge nitraatconcentraties. Onderzoek op 50 willekeurig gelote locaties laat echter geen enkele keer een hoge waarde voor Dp zien in de ondergrond, geen relatie tussen nitraat en Dp van de bovengrond of andere bodemmetingen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages75
DOIs
Publication statusPublished - Aug 2022

Publication series

NameRapport / Wageningen Environmental Research
No.3180
ISSN (Print)1566-7197

Cite this