Bladval in prunus - consultancy

H. Pijpers, PPO Bloembollenteelt

  Research output: Other contributionPamphlet

  Abstract

  In de teelt van Prunus laurocerasus komt de laatste jaren een nieuwe aantasting voor. Op bladeren verschijnen bladvlekken, die snel kunnen samensmelten en uitgroeien tot grote vlekken. Tevens kan bladval optreden. Deze aantasting moet niet verward worden met hagelschot. Bij hagelschot hebben aangetaste bladeren relatief kleine gaatjes. Daar blijft het vaak bij. Bij deze nieuwe ziekte begint het vaak wel met bladvlekken, maar in tegenstelling tot hagelschot groeien de bladvlekken door. In mei 2009 heeft Cultus Agro Advies een consultancyproject opgestart in opdracht van Productschap Tuinbouw. Doel was om te achterhalen met welke ziekte we te maken hebben en of de schimmel Phyllosticta mogelijk een rol speelde. Door Cultus Agro Advies zijn daarom verschillende aangetaste bladeren van Prunus verzameld die bij DiagnostiekService van PPO zijn onderzocht. Per monster is het blad visueel beoordeeld en zijn de symptomen omschreven. Uit de bladvlekken zijn aansluitend isolaties gemaakt op voornamelijk schimmelvoedingsbodem. Bij bacteriële aantasting zijn vervolgens monsters op bacterievoedingsbodem geplaatst. Bij alle monsters werd een reeks aan schimmels gevonden, waaronder zeer regelmatig de schimmels Phoma, Alternaria en Cladosporium maar nooit Phyllosticta. Uit enkele monsters is bacteriegroei geconstateerd die verder door PPO zijn gekarakteriseerd met behulp van een moleculaire PCR-techniek. Bij dit onderzoek werd uitgroei van twee bacteriesoorten geconstateerd namelijk Pseudomonas syringae pv. morsprunorum en Xanthomonas arboricola pv pruni. Pseudomonas wordt vaker aangetroffen bij hagelschot maar Xanthomonas arboricola pv pruni is gekenmerkt als quarantaine organisme. De Plantenziektenkundige Dienst en Naktuinbouw zijn over deze resultaten ingelicht en daarmee is deze Consultancy opdracht beëindigd, omdat deze diensten bezig waren met een survey van alle bladhoudende Prunussen in Nederland. Vervolgens is in overleg met de NBvB een voorlichtingsplan opgezet en is een projectvoorstel m.b.t. achtergronden bij de bacterieziekte Xanthomonas arboricola pv pruni gestart. Uit deze consultancy blijkt dat diverse schimmels in Prunus aanwezig kunnen zijn, maar dat twee bacteriesoorten namelijk Pseudomonas en Xanthomonas arboricola pv pruni verantwoordelijk zijn voor de nieuwe bladvlekkenziekte in Prunus. Phyllosticta is niet aangetroffen en is dus niet de veroorzaker van de nieuwe ziekte in Prunus. Vooralsnog wordt geadviseerd om preventiemaatregelen te nemen om infectie van Xanthomonas te voorkomen. NBvB heeft in samenwerking met diverse organisaties en adviseurs een factsheet uigegeven. Deze is te downloaden op http://www.nbvb.nl/downloads/news/D2XUbXidavGKVAJv.pdf Gezien de diversiteit van schimmels en het voorkomen van bacteriën is het verstandig om veel aandacht te schenken aan bedrijfshygiënische maatregelen en in overleg met bedrijfsadviseurs eventueel gewasbeschermingsmiddelen in te zetten.
  Original languageDutch
  PublisherCultus Agro Advies
  Publication statusPublished - 2009

  Keywords

  • leaf spotting
  • plant disorders
  • prunus laurocerasus
  • ornamental woody plants
  • plant disease control
  • agricultural research
  • netherlands

  Cite this