Biotamonitoring Rijkswateren t/m 2020. Deel II, Toegepaste methoden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De rapportage “Biotamonitoring Rijkswateren” bestaat vanaf 2018 uit twee delen. De resultaten worden beschreven in Deel I “Toetsing en Trends” (Sneekes e.a., 2021). In voorliggend Deel II “Toegepaste Methoden” worden de gebruikte bemonsterings- én analysetechnieken beschreven voor alle jaren, evenals de afwijkingen en veranderingen van het dan geldende protocol (zoals beschreven in het meetplan). Hieruit kan blijken óf, en zo ja in welke mate, een bepaalde aanpak (bemonstering, analyses) invloed heeft op de resultaten en dus op de interpretatie ervan. Beide delen worden elk jaar aangevuld. Dit rapport beschrijft (voor zover de informatie beschikbaar is bij WMR) de bemonsterings- en analysetechnieken voor alle jaren van de verschillende monitoringsprogramma’s. In 2020 doorgevoerde aanpassingen en afwijkingen waren: • PBM Schelpdieren Zout: o Geen mosselen van de grootste lengteklasse in de Westerschelde aangetroffen. o Onvoldoende mosselen voor goede analyse in de Eems-Dollard aangetroffen. • Mariene slakken: o Geen gevlochten fuikhorens in de Haringvliet kustzone verzameld in verband met slecht weer. o Door slecht weer zijn de gevlochten fuikhorens Hollandse kustzone Noord en Hollandse kustzone Midden later verzameld dan normaal. • ABM Schelpdieren Zout & SPS: o Monster ‘Noordwijk 3 km uit de kust’ verloren door kabelbreuk. • Vissen voor KRW: o Geen geschikte vissoorten in de gewenste lengteklasse gevangen in Benedenmaas/Getijdenmaas. • PAK-analyse: o Een nieuwe, gevalideerde methode is gebruikt voor de PAK-analyses. Dit beïnvloedt de kwaliteit van de analyse ten goede. Een beperkte trendbreuk in gehalten van benzo(a)antraceen (gehalten lager) lijkt wel op te treden. Er zijn in 2020 geen structurele, significante wijzigingen opgetreden in de aanpak en werkwijze van de bemonstering van de monitoring ten opzichte van 2019, anders dan de geplande variatie in de waterlichamen die zijn bemonsterd (zoals beschreven in het programmaplan).
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages81
DOIs
Publication statusPublished - Dec 2021

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C092/21

Cite this