Biotamonitoring Rijkswateren t/m 2019: Deel II, Toegepaste methoden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De rapportage “Biotamonitoring Rijkswateren” bestaat vanaf 2018 uit twee delen. De resultaten worden beschreven in Deel I “Toetsing en Trends” (Sneekes & Kotterman, 2019). In voorliggend Deel II “Toegepaste Methoden” worden de gebruikte bemonsterings- én analysetechnieken beschreven voor alle jaren en worden afwijkingen en veranderingen van het dan geldende protocol (zoals beschreven in het meetplan) beschreven. Hieruit kan blijken óf, en zo ja in welke mate, een bepaalde aanpak (bemonstering, analyses) invloed heeft op de resultaten en dus de interpretatie ervan. Beide delen worden elk jaar aangevuld. Het voorliggende Deel II beschrijft (voor zover de informatie beschikbaar is bij WMR) de bemonsterings- en analysetechnieken voor alle jaren van de verschillende monitoringsprogramma’s. Er zijn in 2019 geen structurele, significante wijzigingen opgetreden in de aanpak en werkwijze (bemonstering en analyse van de monsters) van de monitoring ten opzichte van 2018, anders dan de geplande variatie in de waterlichamen die zijn bemonsterd (zoals beschreven in het programmaplan en werkplannen deelprojecten). Er zijn wel een paar aanpassingen doorgevoerd en afwijkingen opgetreden, deze worden hieronder besproken per deelproject. • PBM Schelpdieren zout: Dit jaar zijn ook dijken en strekdammen op een relatief korte afstand van de standaard bemonsterlocatie bemonsterd (1000 m ONO), ter hoogte van kruising Molenweg met Zeedijk. • Vissen voor KRW: Dit jaar zijn, in voorkomende gevallen, meer dan 5 vissen uit één trek verzameld. • Vissen voor KRW: Voor waterlichaam Randmeren Oost is het Drontermeer niet bemonsterd. Het monster bestaat dus uit drie in plaats van vier randmeren. Er zijn in de verschillende biotamonitoringprogramma’s, naast de hierboven beschreven veranderingen in bemonstering, in 2019 geen afwijkingen in de uitvoering opgetreden waarvan een invloed op de analyseresultaten kan worden verwacht.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages85
DOIs
Publication statusPublished - Jul 2020

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C064/20

Cite this