Biomassawerf Rova

G.J.J. Smakman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het idee van een biomassawerf (vorm van grondstoffenbank) sluit goed aan bij de rol en positie die Rova vervult in de afvalverwerkingsketen en het streven naar hoogwaardige recycling. In de regio IJssel Vecht zamelt Rova ca. 33.500 ton gft in, in de overige regio’s ca. 9.500 ton. Andere stromen die Rova op dit moment inzamelt bij gemeenten zijn grof tuinafval, bladafval, snoeihout en bermgras/slootmaaisel. In het rapport wordt ook stilgestaan bij de beschikbaarheid van agrarische residuen in de regio IJssel Vecht. Rova is als publieke dienstverlener actief voor de aangesloten gemeenten. Het bedrijf is een publieke tot semi-publieke organisatie. Dit betekent dat Rova de concurrentie met groenaannemers, fouragehandelaren of handelaren in houtsnippers zal moeten vermijden. De meeste kansen liggen dan ook op het gebied van residuen van landschapsbeheer, zoals takhout, berm- en natuurgras en riet. De volgende product markt combinaties worden als kansrijk geschouwd: Lokale houtsnippers voor lokale energie; Maaisel en loof voor energie en vezels; Riet voor energie en vezels.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherACRRES
Number of pages37
Publication statusPublished - 2013

Keywords

  • waste treatment
  • waste disposal
  • organic wastes
  • biomass
  • supply chain management
  • pruning trash
  • grass clippings
  • phragmites
  • biobased economy

Cite this