Biologische zuivering van water verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen : onderzoeksresultaten 2008 t/m 2011

H.A.E. de Werd, M. Wenneker, J.H. Looij, W.H.J. Beltman, A.M. van der Lans, H.F. Huiting, J.A. de Bruine, M.G. van Zeeland

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek van WUR PPO, in samenwerking met WUR Alterra, naar de inzetbaarheid van biologische zuiveringstechnieken voor verwerking van afvalwater, dat verontreinigd is met gewasbeschermingsmiddelen. De onderzochte toepassingen zijn gericht op land- en tuinbouwbedrijven, inclusief loonbedrijven en exclusief glastuinbouwbedrijven. Voor de glastuinbouw worden de mogelijkheden van zuivering ook onderzocht, maar ligt de focus meer op andere technieken dan biologische zuivering. In de glastuinbouw gaat het met name om drain- en drainagewater. Omdat de basisprincipes van de werking van systemen voor biologische zuivering al onderzocht zijn door onder andere Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen, is er in Nederland vooral onderzoek gedaan naar het gebruik en de effectiviteit van deze installaties onder praktische omstandigheden.
Original languageDutch
Place of PublicationRandwijk
PublisherPraktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
Number of pages43
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • waste water treatment
  • water treatment
  • biological treatment
  • emission
  • pesticides
  • dosage
  • plant protection

Cite this