Biologische Montoring Zoete Rijkswateren: Microverontreinigingen in rode aal - 2004

H. Pieters, M.J.J. Kotterman

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) van het Ministerie van RWS is in 1992 gestart met de uitvoering van het monitoringprogramma "Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren". Dit vormt weer een onderdeel van "Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des lands" (MWTL). Doelstellingen van de metingen zijn: 1. signaleren van langjarige ontwikkelingen in de biologische toestand van watersystemen (trend) 2. periodieke toetsing van de toestand aan criteria die voortvloeien uit de toegekende functies van wateren (controle). Een deelproject van de Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren heeft als werktitel "Microverontreinigingen in rode aal (Anguilla anguilla L.)" en is in de periode 1992 t/m 2004 uitgevoerd door het RIVO. Het hier genoemde rapport beschrijft de situatie in 2004.
  Original languageDutch
  Place of Publicationonbekend
  PublisherRIVO Milieu en Voedselveiligheid
  Number of pages49
  Publication statusPublished - 2005

  Publication series

  NameRapport / Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO)
  PublisherRIVO Milieu en Voedselveiligheid
  No.C007/05

  Keywords

  • fishes
  • eels
  • european eels
  • water pollution
  • minor elements
  • fresh water
  • netherlands
  • ecotoxicology
  • inland waters

  Cite this