Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen - 2002

M.J.J. Kotterman, H. Pieters

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Abstract

  In het kader van een actieve biologische monitoring worden driehoeksmosselen afkomstig van een relatief schone locatie gedurende een bepaalde periode uitgezet in een oppervlaktewater, waarvan men een aantal parameters met betrekking tot de waterkwaliteit wil bepalen. In 2002 werden de volgende Rijkswateren onderzocht: het Hollands Diep, het Haringvliet nabij de sluizen, het Volkerak, het Kanaal Gent-Terneuzen en de Hollandse IJssel. In de monsters mosselen zijn chemische analyses uitgevoerd voor PCB's, organochloorpesticiden, endosulfan, PAKs, kwik, cadmium en lood.
  Original languageDutch
  Place of PublicationIJmuiden
  PublisherRIVO
  Number of pages36
  Publication statusPublished - 2003

  Publication series

  NameRIVO rapport
  PublisherRIVO
  No.C016/03

  Keywords

  • water pollution
  • biomonitoring
  • heavy metals
  • polycyclic aromatic hydrocarbons
  • hollandsch diep
  • haringvliet
  • volkerak-zoommeer

  Cite this