Biologische monitoring P0 Eems: Tussenrapportage data voor- en najaar 2020 en 2021

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Rijkswaterstaat heeft op de Eems een opgave om de Toegangsgeul naar de Eemshaven bereikbaar te houden voor schepen met een diepgang tot 14m (Panamax). Rijkswaterstaat heeft een Duitse vergunning om de baggerspecie te verspreiden op verspreidingslocatie P0 in de Eems, op Duits grondgebied. Voorwaarden vanuit deze vergunning is dat 1) monitoring van de effecten op bodemfauna dient te worden uitgevoerd en 2) de ecologische impact op het gehele natuurgebied Borkum Riffgrund dient te worden vastgesteld. Monitoring van de bodemfauna is gepland voor de jaren 2020, 2021 en 2022, met bemonsteringen in het voor- en najaar. Het verspreidingsgebied wordt sinds 2020 ieder jaar gebruikt in de periode tussen 1 juni en 31 september, de ruiperiode van de zwarte zee-eend. Dit rapport, een tweede tussenrapportage, beschrijft de resultaten van de monitoring en veranderingenin 2020 en 2021. Er is in beide jaren in het voor- en najaar, na het verspreiden van de baggerspecie, bemonsterd met een van Veen-happer (infauna) en een Kieler Kinderwagen (epifauna), binnen het verspreidingsgebied en in een referentiegebied, deels ten oosten en deels ten westen van het referentiegebied gelegen. Na de start van het verspreiden in 2020 is het sediment binnen het verspreidingsgebied veel fijnzandiger geworden. Nadien, al in voorjaar 2021, was de korrelgrootte weer iets hoger, en daalde nadien weer ligt. Vooralsnog zijn er weinig verschillen in de bodemfauna vastgesteld gerelateerd aan het gebruik vanP0 als verspreidingslocatie, wellicht omdat het om een soortenarm gebied gaat met lage dichtheden, zowel per soort als totaal. Opgemerkt moet wel worden dat een aantal factoren het trekken van deze conclusies bemoeilijkt: 1) het sediment en de fauna in het oostelijk en westelijk deel van het referentiegebied verschillen, en een 2) er niet over hele gebied verspreid is, en 3) het onderscheidingsvermogen te laag is. Omdat er geen aanwijzingen zijn voor enig effect in de referentiegebieden, is ook geen effect te verwachten op de bodemdiergemeenschap in het Borkum Riffgebied.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages39
DOIs
Publication statusPublished - Nov 2022

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C072/22
  • Benthos group

    Project: Other

Cite this