Biologische landbouw in Wageningen Universiteit en Research Centrum: aanbevelingen voor onderzoek en onderwijs

Kerngroep Biologische Landbouw

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op 8 december 1999 heeft de Raad van Bestuur van Wageningen UR de Kerngroep Biologische Landbouw ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Wageningen Universiteit (WU), Stichting DLO en het Praktijkonderzoek (PO). De Kerngroep Biologische Landbouw kreeg de opdracht om een sterkte-zwakteanalyse te maken van het onderzoek en onderwijs over biologische landbouw bij Wageningen UR. De analyse heeft zij uitgevoerd in de periode december 1999 – voorjaar 2000. Tevens is gekeken naar de huidige organisatie van kennisontwikkeling en communicatie betreffende biologische landbouw in Wageningen UR. De activiteiten van de kerngroep passen in de realisatie van de volgende doelen teneinde de biologische landbouw te bevorderen: … gerichte versterking en ontwikkeling van de voor biologische landbouw benodigde kennis en expertise bij Wageningen UR. … positionering en profilering van Wageningen UR in de nationale en internationale markt voor onderzoek aan en onderwijs over biologische landbouw. … opbouw en onderhoud van een herkenbare en doeltreffende organisatie voor kennisontwikkeling en -overdracht
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR
Number of pages56
Publication statusPublished - 2000

Keywords

  • organic farming
  • agricultural research
  • agricultural education
  • agricultural colleges
  • science education
  • netherlands

Cite this