Biologische bestrijding van wol- en schildluis in de sierteelt onder glas

Marjolein Kruidhof, Ada Leman, Laura Catalá-Senent, Roland Vijverberg, Gerben Messelink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit project had als doel om de biologische bestrijding van wol-en schild luis in roos en snijcymbidium te verbeteren met nieuwe inzetstrategieën van bestaande bestrijders en door evaluatie van complementaire nieuwe bestrijders. De zoek-efficiëntie van twee soorten sluipwespen van citruswolluis kon worden verbeterd door de sluipwespen voor het uitzetten in de kas te trainen op de geur van wolluis-geïnfesteerde rozenplanten. De roofkever Rhyzobius lophanthae kwam als beste bestrijder van Diaspis boisduvalii schildluis naar voren in een vergelijkende kooiproef met Cymbidium. Kasproeven wezen uit dat deze roofkevertjes weliswaar snel en gemakkelijk nieuwe schildluishaarden konden lokaliseren, maar dat het aantal volwassen R. lophanthae dat in de schildluishaard bleef relatief laag was. Verder werden kleine haarden over het algemeen minder goed opgeruimd dan grotere haarden. Bijvoeren met Ephestia eitjes kon de schildluisbestrijding in kleine schildluishaarden enigszins verbeteren. In labproeven kon de levensduur van volwassen R. lophanthae in de afwezigheid van schildluis met verschillende soorten alternatief voedsel worden verlengd. Hoewel R. lophanthae een belangrijke bijdrage leverde aan de schildluisbestrijding, konden zich ondanks het regelmatige uitzetten toch steeds nieuwe schildluishaarden vormen. Additionele bestrijders zijn nodig om beginnende schildluishaarden aan te pakken en de werking van R. lophanthae te versterken. Oorwormen en roofmijten bleken hiervoor niet geschikt.---The objective of this project was to improve the control of mealybugs and scale-insects in rose and cut cymbidium with new release strategies of existing natural enemies and through the evaluation of complementary new natural enemies. The searching efficacy of two parasitoid species of citrus-mealybugs could be improved by training them with the odour of mealybug-infested rose plants. In a comparative cage experiment with Cymbidium plants, the predatory beetle Rhyzobius lophanthae gave the best control of Diaspis boisduvalii scales. Additional greenhouse experiments showed that these beetles could easily find new scale-infestations, but that the number of adult R. lophanthae remaining in the infected areas was relatively low. Moreover, small scaleinfestations were less well controlled than larger scale-infestations. Adding Ephestia eggs as additional food could somewhat improve the control of small scale-infestations. Additional laboratory experiments showed that several alternative food sources were suitable to enhance the survival of R. lophanthae in the absence of scales. Even thus R. lophanthae could give an important contribution to scale control, new infestations could establish in spite of its repeated release. Additional control agents are needed to control beginning scale infestations and complement the effect of R. lophanthae. Earwigs and predatory mites were not suitable in this regard.
Original languageDutch
Place of PublicationBleiswijk
PublisherWageningen Plant Research
Number of pages58
DOIs
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameWageningen Plant Research rapport
No.WPR-785

Cite this