Biologische bestrijding van echte meeldauw in zomerbloemen

G. Slootweg

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In de biologische teelt van zomerbloemen ondervinden de telers veel last van bovengrondse schimmelaantastingen (echte meeldauw, roest en bladvlekkenziekten). In dit project is een lijst met een tiental potentiële middelen tegen schimmels in buiten geteelde biologische zomerbloemen samengesteld. Voor veel van deze middelen bleek er geen zicht op een toelating, zodat het opnemen in een veldproef niet zinvol was. Er zijn vier middelen in een veldproef opgenomen: spuitzwavel (toegelaten), twee middelen met toelating in andere teelten en één experimenteel middel. De proef is in een perceel Phlox met een lichte aantasting van echte meeldauw ingezet. Van de vier getoetste middelen liet alleen spuitzwavel een reductie van de aantasting zien. De andere drie, (nog) niet toegelaten, middelen gaven geen reductie.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Number of pages22
  Publication statusPublished - 2010

  Keywords

  • organic farming
  • floriculture
  • fungal diseases
  • biological control
  • field tests
  • pesticides
  • summer flowers

  Cite this