Biologische bestrijding van Duponchelia : bestrijding van Duponchelia fovealis met bodempredatoren en biologische middelen, met aandacht voor invloeden van gewas, teeltsubstraat en toedieningstechniek

G.J. Messelink, M.A. Haaring, R. van Holstein, W. van Wensveen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De vlinder Duponchelia fovealis is een opkomend plaagorganisme dat zich in de jaren negentig heeft gevestigd in de Nederlandse kassen. Schade wordt vooral ondervonden in potplanten door vraat van rupsen aan plantendelen. Deze rupsen leven over het algemeen goed verscholen bij de plantvoet, waardoor een bestrijding met insecticiden in dichte gewassen onvoldoende effectief kan zijn. Een alternatief voor insecticiden kan inzet van bodempredatoren zijn. Rupsen en eieren van Duponchelia worden mogelijk wel bereikt met deze rovers, die actief zoeken naar prooien. Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een biologisch bestrijdingssysteem, waarmee populaties van Duponchelia tot een acceptabel niveau kunnen worden onderdrukt. In dit onderzoek is daarom gekeken naar de effecten van nieuwe bodempredatoren en de invloed van gewas en substraat op deze bodempredatoren en op Duponchelia zelf. De effecten van een aantal biologische en chemische middelen op Duponchelia zijn onder kasomstandigheden bepaald, waarbij eveneens is gekeken naar combinaties van behandelingen. Tenslotte werd aandacht gegeven aan het belang van spuitfrequentie en toedieningstechniek op de effectiviteit van een verspuitbaar middel.
  Original languageDutch
  Place of PublicationNaaldwijk
  PublisherPPO BU Glastuinbouw
  Number of pages55
  Publication statusPublished - 2005

  Publication series

  NameRapporten BU GTB
  PublisherPPO BU Glastuinbouw

  Keywords

  • insect pests
  • plant pests
  • biological control
  • netherlands
  • caterpillars

  Cite this