Biologische bestrijding van bovengrondse plantenziekten met Ulocladium atrum : biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in perspectief

E.T.M. Meekes, J. Köhl, W.M.L. Molhoek, H.M.G. Goossen-van der Geijn, M. Gerlagh

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

  Abstract

  Bij beheersing van ziekten en plagen ligt in de biologische landbouw de nadruk op preventie, om te zorgen dat de kans op aantasting zo klein mogelijk is. Preventie is echter vaak onvoldoende bij zeer mobiele en/of polyfage ziekten en plagen, waardoor directe bestrijding noodzakelijk wordt. Naast fysische en chemische bestrijding kunnen ook biologische middelen worden ingezet. Biologische bestrijding van schimmelziekten met behulp van toevoeging van nuttige micro-organismen is in ontwikkeling. Fundamenteel en toegepast onderzoek, uitgevoerd door instituten en bedrijven, richt zich op de ontwikkeling van biologische bestrijdingsmiddelen voor toepassingen in biologische teelten, maar ook in gangbare systemen. Hier wordt een beeld geschetst van mogelijke bestrijding van bovengrondse ziekteverwekkers d.m.v. het inzetten van antagonisten, met name Ulocladium atrum. Deze antagonist is in staat de grauwe schimmel te onderdrukken onder veldomstandigheden. Mogelijkheden voor het gebruik van deze antagonist tegen andere ziektes, zoals zwarteplekkenziekte in peen en ringvlekkenziekte in kool, worden onderzocht. Verder wordt ingegaan op de mogelijkheden van het gebruik van microbiële bestrijdingsmiddelen in de biologische landbouw
  Original languageDutch
  Title of host publicationBiologisch bedrijf onder de loep : 'biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in perspectief'
  EditorsF.G. Wijnands
  Pages103-111
  Publication statusPublished - 2002

  Keywords

  • biological control
  • fungal antagonists
  • organic farming
  • biological control agents
  • microbial pesticides
  • Ulocladium atrum

  Cite this