Biologische bestrijding van bodemschimmels in veensubstraten

D.J. van der Gaag, C.E. Vellekoop

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Doordat steeds minder chemische middelen beschikbaar zijn voor het bestrijden van ziekten en plagen in de land- en tuinbouw is er een sterke behoefte aan alternatieve gewasbeschermingsmiddelen of – methoden. Biologische middelen gebaseerd op micro-organismen (microbiële middelen) kunnen een alternatief bieden maar de effectiviteit van deze middelen is over het algemeen minder goed dan die van chemische middelen. Zo valt de werkzaamheid van biologische middelen tegen bodemziekten over het algemeen tegen. In dit onderzoek is daarom getoetst of een nieuwe methode de effectiviteit van microbiële middelen tegen wortelziekten in potgrond kan verhogen. Zaaigrond werd beënt met een stam van Gliocladium sp. of Trichoderma sp. volgens een nieuwe door PPO ontwikkelde methode. Beide stammen worden in sommige landen op de markt gebracht als biologische bestrijders. De ziektewerendheid van beënte zaaigrond werd bepaald bij de volgende toetssystemen: Chalara in viool, Rhizoctonia in radijs en Pythium in komkommer. Er werd geen effect gevonden tegen Chalara, een klein effect tegen Rhizoctonia en een goed effect tegen Pythium. Het mengen van de Trichoderma stam volgens het advies van de leverancier had geen effect tegen Pythium. De nieuwe methode biedt perspectieven voor teelten in potgrond waarin Pythium een belangrijk wortelpathogeen is en waarin geen bestrijdingsmiddelen hoeven te worden gebruikt die Trichoderma of Gliocladium spp. remmen of doden. Omdat het chemische alternatief, het mengen van grond met het chemische middel Aliette, veel goedkoper is en omdat toepassing van dit middel geen hoge milieubelasting geeft, lijkt er vooralsnog geen grote markt voor de biologische methode.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherPPO Sector Glastuinbouw
  Publication statusPublished - 2004

  Keywords

  • soil fungi
  • biological control
  • soilless culture
  • peat soils
  • netherlands

  Cite this