Biodiversiteitsgraadmeter Zuid-Holland

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De graadmeter biodiversiteit Zuid-Holland geeft een beeld van de jaarlijkse veranderingen in de gemiddelde ecosysteemkwaliteit van de natuur in Zuid-Holland sinds het jaar 2000. De gemiddelde ecosysteemkwaliteit is bepaald op basis van de meetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring voor broedvogels, dagvlinders, vaatplanten en reptielen, aangevuld met het provinciale vegetatiemeetnet. De onderscheiden ecosystemen zijn: bos, open duin, moeras, natuurlijk grasland en het agrarisch gebied. De kwaliteitsontwikkeling van het agrarische gebied is alleen afgemeten aan het voorkomen van primaire weidevogels. Daarnaast geeft de Rode Lijst index Zuid-Holland een beeld van de ontwikkeling op het niveau van soorten. Deze graadmeter geeft de jaarlijkse verandering van broedvogels, dagvlinders, reptielen, amfibieën, libellen, bospaddestoelen en zoogdieren op basis van de meetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring. Deze graadmeter is complementair aan de graadmeter op niveau van ecosystemen. Beide graadmeters tezamen geven een beeld van de ontwikkeling van de biodiversiteit in de provincie Zuid-Holland. Zowel de graadmeter biodiversiteit Zuid-Holland op niveau van ecosystemen als van soorten kunnen jaarlijks worden geactualiseerd door de koppeling aan het Netwerk Ecologische Monitoring en het provinciale vegetatiemeetnet. De methode voor beide graadmeters is in principe consistent met die van de bepaling van de graadmeter Natuurwaarde 2.0, zoals deze door het Planbureau voor de Leefomgeving wordt gebruikt op landelijk niveau.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages45
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2365
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • ecosystems
  • flora
  • fauna
  • natural value
  • biodiversity
  • zuid-holland

Cite this