Biodiversiteit van graslanden en moerassen in het zeekleilandschap : een inventarisatie van knelpunten, succesfactoren en kennislacunes

G.A.J.M. Jagers Op Akkerhuis, S.P.J. van Delft, H.P.J. Huiskes, F.P. Sival, A. Corporaal, W.A. Ozinga

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

In een OBN studie heeft Alterra onderzoek gedaan naar succesvolle maatregelen en kennisvragen van belang voor het behoud van biodiversiteit in binnendijkse graslanden en moerassen. De volgende primaire standplaatsen (PS) vielen binnen de onderzoeksvraag naar graslanden en moerassen op zeeklei: Brak verlandingsveen (PS025), Binnendijkse zilte kleigronden (PS041), Zoet en brak verlandingsveen (PS026), Eutrofe, matig basenrijke veengronden (PS019), Kalkrijke, of kalkarme vochtig tot natte zeekleigronden (PS042A, PS042C), en kalkrijke, of kalkarme afgesloten strandvlakten en kreekruggen (PS043A, PS043C)
Original languageDutch
Pages (from-to)26-29
JournalVakblad Natuur Bos Landschap
Volume11
Issue number101
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • vegetation types
  • soil plant relationships
  • soil chemistry
  • biodiversity
  • clay soils
  • salinization
  • south-west netherlands
  • groningen
  • friesland

Cite this