Biodiversiteit in agrarisch gebied; behoud en herstel door sturing in groenblauwe dooradering

C.J. Grashof-Bokdam, H.A.M. Meeuwsen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

2 Citations (Scopus)

Abstract

Onder groenblauwe dooradering worden landschapselementen verstaan in het landelijk gebied, zoals bermen, sloten, perceelsranden en houtwallen. Veel van deze elementen zijn lijnvormig en omsluiten de agrarische percelen waardoor ze een netwerk vormen. Sinds halverwege vorge eeuw verdwijnen deze elementen uit het landschap door intensivering van het agrarisch gebruik. Deze scenariostudie wil met behulp van LEAF inzichtelijk maken hoeveel groenblauwe dooradering nodig is voor herstel van planten en vlinderbiotopen aan natte grasstroken
Original languageDutch
Pages (from-to)93-101
JournalLandschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde
Volume22
Issue number2
Publication statusPublished - 2005

Keywords

  • biodiversity
  • landscape
  • ditches
  • agro-biodiversity
  • field margins

Cite this