Biodiversiteit en leefomgeving bedrijventerrein Farm Frites Oudenhoorn: Een advies voor een biodiversere en klimaatbestendige inrichting van het bedrijventerrein en toekomstig zonnepark

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen bundelen Farm Frites, de provincie Zuid-Holland, Wageningen University & Research en de HAS Hogeschool Den Bosch de krachten. Zij zetten zich in voor de gezamenlijke droom: Een duurzame en vitale fritesketen in een aantrekkelijke omgeving.Een herinrichting van het bedrijventerrein van Farm Frites, gelegen in Oudenhoorn (Zuid-Holland), is een van de manieren waarop Farm Frites bij kan dragen aan een duurzamere en vitale fritesketen in een aantrekkelijk omgeving. Ook de natuurlijke inrichting van het geplande zonnepark draagt hieraan bij. De herinrichting van het bedrijventerrein en een natuurlijke inrichting van het zonnepark levert naast natuurwinst ook een aantal voordelen op voor het bedrijf (groene lunchruimte, wandelruimte op het terrein, minder wateroverlast) en voor de omgeving van het bedrijf (minder geluidsoverlast, minder fijnstof en minder hitte).Er zijn zes plekken op het bedrijventerrein met e en goede potentie voor een natuurlijke en klimaatbestendigere inrichting. De hoogste potentie heeft het terrein gelegen aan de westkant van het fabrieksterrein. Hier kunnen een nieuwe geluidswal, fruitboomgaard en poel ontwikkeld worden. Eventueel kan in de geluidswal ook een kelder voor vleermuizen ingericht worden. De herinrichting leidt hier tot een hogere natuurwaarde, maar ook tot een mooie lunchplek en wandelgelegenheid voor werknemers. Een herinrichting van het parkeerterrein zal tevens bijdragen aan betere klimaatbestendigheid (betere afvoer regenwater, minder warm in de zomer). Op de overige plekken op het terrein kan door een ander maaibeheer kruidenrijkere en natuurlijkere grasland ontstaan. Door de huidige regels rondom de voedselwetgeving is vergroening van de gebouwen en de stroken langs gebouwen niet mogelijk – hier zal een andere oplossing gezocht moeten worden voor de klimaatproblematiek die nu al ervaren wordt.Op het zonnepark kan door een combinatie van vergraven van de bodem van het middengedeelte van het terrein en het opbrengen van een voedselarme bodem als deklaag voor de stuwwalen, kruidenrijk grasland in combinatie met natuurlijke struwelen ontwikkeld worden. Hiervan zullen met name broedvogels, die vooral in struiken leven, profiteren, evenals insecten en vleermuizen. De inrichting van twee natuurvriendelijke oevers zal bijdragen aan meer broedgelegenheid voor vogels die in het riet broeden en voor leefgebieden van vissen en amfibieën. Eventueel kunnen ook soortspecifieke maatregelen genomen worden, zoals het plaatsen van nestkasten voor (roof)vogels en de aanleg van een ijsvogelwand.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages53
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameRapport / Wageningen Environmental Research
No.3065
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • business parks
  • biodiversity
  • Zuid-Holland
  • sustainable development

Cite this