Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid?

I.M. Bouwma, M.E. Sanders, G.A.J.M. Jagers Op Akkerhuis, O.M. Knol, J. Verboom, B. de Wit, J. Wiertz, A. van Hinsberg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze publicatie heeft als doel de werkwijze en methoden te beschrijven die ten grondslag liggen aan PBL-publicaties over het natuur- en biodiversiteitbeleid. Uitgelegd wordt met welke informatie het PBL veranderingen in de biodiversiteit signaleert, natuurbeleid van de overheid evalueert, en opties voor natuurbeleid verkent. De publicatie geeft op hoofdlijnen inzicht in de belangrijkste gegevens en methoden die daarvoor gebruikt worden. Daarbij wordt ook ingegaan op de aannames die ten grondslag liggen aan het overheidsbeleid en waarvan het PBL in zijn werk rekenschap geeft. De publicatie behandelt vooral analyses van het PBL betreffende de toestand van natuur en milieu. En is gericht op beleidsmakers en andere betrokken partijen bij natuurbeleid die gebruik maken van natuurinformatie van PBL-publicaties.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherPBL
Number of pages57
ISBN (Print)9789491506642
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NamePBL-publicatie
PublisherPBL
No.nr. 924

Keywords

  • biodiversity
  • nature conservation policy
  • policy evaluation
  • netherlands

Cite this