Biochars van dierlijke mest

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Informatieposter over Biochars van dierlijke mest. Wereldwijd neemt de belangstelling voor pyrolyse van biomassa toe. Die belangstelling vloeit voort uit de productie van: 1) energie uit hernieuwbare biomassa; 2) grondstoffen voor de chemische industrie, ter vervanging van aardolie; 3) biochar, met bodemverbeterende eigenschappen. Daarenboven kan pyrolyse van biomassa bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. mest worden gemaakt. De landbouwkundige waarde wordt bepaald door de stabiliteit van biochar, de beschikbaarheid van fosfaat en andere nutriënten en de milieuhygiënische consequenties bij landbouwkundig gebruik. Voor pyrolyse is energie nodig om de mest te verhitten; hoe droger de mest, hoe minder energie nodig is en hoe groter het rendement. Daarom is gebruik gemaakt van de gedroogde dikke fractie van covergiste varkensmest.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR
Number of pages2
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameBO-12.02 infobladen
PublisherWageningen UR
No.21

Keywords

  • biomass
  • animal manures
  • pyrolysis
  • greenhouse gases
  • manure treatment
  • biobased economy

Cite this