Biobased industrial chemicals from glutamic acid

T.M. Lammens

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

In dit onderzoek is op zoek gegaan naar routes om van glutaminezuur vier producten te maken die van waarde zijn voor de industrie, die nu uit olie gemaakt worden. Dat zijn grondstoffen voor allerlei soorten kunststof, zoals nylon en rubbers. Het onderzoek laat zien dat alle vier die producten inderdaad gemaakt kunnen worden uit glutaminezuur. Vervolgens is niet alleen gekeken naar de manier waarop dat zou kunnen, maar ook naar de praktische uitvoerbaarheid, de economische haalbaarheid en de impact op het milieu. Daarbij bleek dat er voor twee van de vier producten nog verbeteringen nodig zijn om te kunnen concurreren met de productie uit olie, maar dat de andere twee industrieel haalbaar kunnen zijn. Productie daarvan uit glutaminezuur vermindert onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en is beter voor het milieu.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Wageningen University
Supervisors/Advisors
  • Sanders, Johan, Promotor
  • Franssen, Maurice, Co-promotor
  • Scott, Elinor, Co-promotor
Award date2 Dec 2011
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789461730237
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • glutamic acid
  • derivatives
  • biobased chemicals
  • synthesis
  • biobased economy

Cite this