Bio - logisch?! : in the eye of the beholder

S.C.O. Wertheim-Heck, S.D.C. Deneux, J.H. Bakker, A.A. van der Maas

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

"Om succesvol in de biologische markt te opereren is het essentieel de potentiële eindconsument nauwlettend in het oog te houden. Maar wat weten we eigenlijk van de biologische consument? Over wie hebben we het dan, wat beweegt deze consument en wat zijn zijn behoeften? Kunnen we een groep identificeren waar duidelijk marktkansen liggen? Waarom lukt het momenteel niet om de biologische afzet te vergroten bij die groep? Welke factoren spelen daarin en in welke mate een rol? Deze studie maakt onderdeel uit van het project ""Nieuwe biologische ketenconcepten"" gericht op het ontwikkelen van nieuwe produkten en innovatieve product-markt combinaties ten behoeve van een verdere opschaling van de biologische landbouw binnen programma 400-II. Deze publicatie heeft een tweeledig doel. Allereerst beoogt de publicatie een overzicht te verstrekken van de huidige kennis over de consument en de mogelijke redenen waarom al dan niet tot de aankoop van biologische producten wordt overgegaan. Daarenboven wordt getracht aanknopingspunten aan te geven waar mogelijke kansen liggen voor de afzet van biologische producten. Dit alles aan de hannd van aansprekende praktijkvoorbeelden, internationale benchmarks en de meest recente ontwikkelingen."
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag [etc.]
PublisherLandbouw-Economisch Instituut
Number of pages39
Publication statusPublished - 2005

Keywords

  • organic farming
  • consumer behaviour
  • marketing
  • system innovation
  • supply chain management

Cite this

Wertheim-Heck, S. C. O., Deneux, S. D. C., Bakker, J. H., & van der Maas, A. A. (2005). Bio - logisch?! : in the eye of the beholder. Landbouw-Economisch Instituut. https://edepot.wur.nl/31817