Bio-economic modelling of conversion from conventional to organic arable farming

S. Acs

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

De voedselproductie ondervindt in veel westerse landen toenemende mate van kritiek vanwege problemen op het vlak van het milieu, dierwelzijn en volksgezondheid. De biologische landbouw wordt als een mogelijke oplossingsrichting gezien. Deze wordt sinds midden jaren negentig van de vorige eeuw door veel nationale overheden gestimuleerd. Dit heeft geleid tot een forse groei van het areaal biologische landbouw. In Nederland is deze groei de laatste jaren vertraagd. In het licht van mogelijke vormen van overheidsbeleid om biologische landbouw te stimuleren komen de volgende vragen op: 1. Waarom stappen boeren niet over naar biologische landbouw? 2. Wat zijn belangrijke factoren in de besluitvorming om wel of niet over te stappen en wat is de de bandbreedte van deze factoren? 3. Welke soorten overheidsbeleid zijn bruikbaar voor het stimuleren van conversie naar biologische landbouw? Het hoofddoel van dit onderzoek was het beantwoorden van bovenstaande vragen voor Nederlandse akkerbouw door middel van (1) het ontwikkelen van een model van een akkerbouwbedrijf dat gebruikt kan worden om de conversie naar biologische landbouw vanuit economisch en milieutechnisch perspectief te analyseren en (2) het vaststellen van mogelijke effecten van belangrijke factoren en beleidsmaatregelen op de beslissing al dan niet tot conversie over te gaan aan de hand van berekeningen met het ontwikkelde model. Het ontwikkelde model is een afspiegeling van het typische akkerbouwbedrijf in het centrale zeekleigebied in Nederland, dat wil zeggen een bedrijf van 48 ha met een gemiddeld bouwplan.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Huirne, Ruud, Promotor
 • Berentsen, Paul, Co-promotor
Award date8 Sep 2006
Place of Publication[S.l. ]
Print ISBNs9789085044819
Publication statusPublished - 2006

Keywords

 • farm management
 • arable farming
 • organic farming
 • change
 • conversion
 • linear programming
 • dynamic programming
 • risk
 • models
 • risk behaviour
 • netherlands

Cite this