Bijdrage van uitspoeling van zware metalen aan de belasting van het oppervlaktewater; analyse haalbaarheid methodiek en berekening van de belasting van het ondiep grondwater als gevolg van uitspoeling vanuit de bodem; rapportage fase 1a

P.F.A.M. Römkens, W. de Vries

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Uitspoeling van zware metalen vanuit de bodem naar het grondwater en uiteindelijk het oppervlaktewater is tot op heden nog nauwelijks op landelijke schaal gekwantificeerd. In dit voortgangsrapport wordt nagegaan in hoeverre uitspoeling op landelijke schaal gesimuleerd kan worden en of er voldoende gegevens over bodem en grondwatervoorhanden zijn om de orde van grootte van uitspoeling te berekenen voor de belangrijkste bodem-landgebruikstypen. Nagegaan wordt welke modellen in principe geschikt zijn omdit uit te voeren.
Original languageUndefined/Unknown
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages57
Publication statusPublished - 2001

Cite this