Bijdrage uitspoeling zware metalen aan belasting van grond- en oppervlaktewater

P.F.A.M. Romkens, L.T.C. Bonten, R.P.J.J. Rietra, A.C.C. Plette

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Uitspoeling vanuit de bodem vormt mogelijk een belangrijke bijdrage aan de totale belasting van het oppervlaktewater met metalen. In een modelstudie is de uitspoeling op landelijke schaal gekwantificeerd middels een combinatie van een hydrologisch en een bodemchemisch model. De berekende totale bijdrage van uitspoeling op landelijke schaal varieert van twaalf procent voor lood en 30 procent voor koper tot bijna 50 procent voor cadmium en zink. Dit geeft aan dat de natuurlijke belasting vanuit de bodem voor de meer mobiele elementen als cadmium en zink significant bijdraagt aan de belasting van het oppervlaktewater. Dit kan ook de verklaring vormen voor het voorkomen van verhoogde metaalgehalten in het oppervlaktewater in niet specifiek belaste gebieden
Original languageDutch
Pages (from-to)33-35
JournalH2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
Volume23
Publication statusPublished - 2003

Keywords

  • soil chemistry
  • heavy metals
  • leaching
  • surface water
  • hydrology
  • water pollution
  • models
  • agricultural land
  • netherlands

Cite this