Bijdrage landbouw aan de NH3-depositie in de Nieuwkoopse Plassen : analyse van de effecten van aanvullende maatregelen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck is de stikstofdepositie hoog ten opzichte van de instandhoudingsdoelstellingen voor natuur in dit gebied. Bij het vaststellen van stikstofdepositie in dit gebied vormt de bijdrage van de ammoniakemissie vanuit de landbouw in de nabije omgeving een knelpunt bij het realiseren van de beoogde natuurdoelstellingen. Om inzicht te krijgen in deze problematiek is in dit rapport een analyse gegeven van de bijdrage van de landbouwemissies aan de ammoniakdepositie, uitgesplitst naar verschillende landbouwbronnen (stal en opslag, aanwending dierlijke mest, kunstmest gebruik en beweiding) in zones van 0-0,5 km; 0,5-1 km; 1- 3 km en 3-10 km. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de te verwachten daling van de ammoniakdepositie door het doorvoeren van landelijke maatregelen en aanvullende gebiedsgerichte brongerichte maatregelen in en rondom het Natura 2000 gebied.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages42
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2377
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • emission reduction
  • ammonia
  • agriculture
  • dairy farming
  • fertilizer application
  • animal manures
  • natural areas
  • lakes
  • natura 2000
  • zuid-holland

Projects

Cite this