Bijbemesting met Pulstec in consumptieaardappelen op zandgrond : Verslag van veldonderzoek in 2009

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Voor uitspoelingsgevoelige gewassen op zandgrond wordt gezocht naar mogelijkheden om de stikstofbenutting te verhogen om daardoor de uitspoeling van nitraat naar het grondwater te verminderen en (het risico van) opbrengstderving en kwaliteitsverlies door verlaging van de stikstofgebruiksnormen te beperken. In aardappel wordt de stikstofgift veelal gesplitst in een basisgift vóór poten en een bijmestgift bij begin knolzetting (rond 1 juni). In geval van bijbemesting met een korrelmeststof zoals KAS komen de korrels (deels) onderin de geulen te liggen, tussen de ruggen, waardoor de stikstof mogelijk minder goed wordt opgenomen door het gewas. Doel van deze proef was om na te gaan of door plaatsing van de bijmestgift in de aardappelruggen de stikstof beter door het gewas wordt opgenomen dan bij volvelds strooien. Tevens is nagegaan of door een betere plaatsing van de bijmestgift de basisgift stikstof die vóór het poten wordt gegeven, kan worden verlaagd, ervan uitgaande dat de stikstof uit de bijmestgift sneller beschikbaar is voor het gewas.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPPO AGV
  Number of pages19
  Publication statusPublished - 2010

  Publication series

  NameProjectrapport
  PublisherPPO-agv

  Keywords

  • table potatoes
  • potatoes
  • sandy soils
  • leaching
  • losses from soil
  • nitrogen
  • fertilizer application

  Cite this