Bigoverleving vanuit fokkerijperspectief

J.L. Roskam, K.H. de Greef, J. ten Napel, G.F.V. van der Peet

Research output: Other contribution

Abstract

Deze notitie is onderdeel van het project Bigvitaliteit. Het doel van dit project is minimale uitval door goed uitgangsmateriaal en optimale zorg rond het werpen en de eerste levensweken van de geboren biggen. Het project is daarom onderverdeeld in verschillende deelprojecten met ieder een eigen focus, te weten: A) Meetbaar maken in de stal; B) Fokkerij en ethiek bigvitaliteit en C) Voeding. Deze notitie komt voort uit het onderdeel “Fokkerij en ethiek bigvitaliteit” en betreft een weergave van de visie van fokkerijorganisaties en K.I.-instellingen op het probleem rondom biggensterfte, gebaseerd op een vijftal interviews met vertegenwoordigers van deze organisaties. Als bijlage is een concreet voorstel bijgevoegd met een voorstel voor vervolgonderzoek dat bijdraagt aan mogelijke oplossingen op middel(lange) termijn.
Original languageDutch
Typenotitie
PublisherWageningen Livestock Research
Number of pages5
Publication statusPublished - 14 Dec 2020

Cite this