Bevorderen van de seksuele gezondheid van laagopgeleide jongeren: een nieuwe rol voor de verloskundige.

A. Wagemakers, N. van der Laan, I. Aalhuizen, L. Vaandrager

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Abstract

A Achtergrond en doelstelling De Wageningse verloskundigen willen hun taken op het gebied van gezondheidsbevordering uitbreiden. Om jongeren te bereiken en omdat het aantal tienerzwangerschappen onder laagopgeleide jongeren in Wageningen is toegenomen hebben verloskundigen lessen over de gezonde zwangerschap verzorgd op een VMBO school. Vanuit de Wageningen UR Wetenschapswinkel is actiebegeleidend onderzoek gedaan met het doel inzicht te krijgen in de kansen en belemmeringen voor het verzorgen van lessen seksuele educatie door verloskundigen. B Aanpak/methode Voor het opzetten van de lessen is literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn semi-gestructureerde interviews gehouden met stakeholders in Zweden, Friesland en Amsterdam waar verloskundigen ervaring hebben met educatie aan jongeren. Drie lessen verzorgd door een verloskundige zijn geëvalueerd met behulp van een vragenlijst onder 48 leerlingen, een interview met de docent en de verloskundige, een focus groep gesprek met leerlingen, observatie tijdens de lessen en verslagen van 24 leerlingen over de les. C Resultaten/opbrengsten Kansen zijn dat de lessen resulteren in kennistoename van leerlingen over de ontwikkeling van de foetus, medicijngebruik, rauw vlees en foliumzuur en de diensten van de verloskundige. Leerlingen waarderen de lessen omdat de verloskundige een open houding heeft, beschikt over expertise en autoriteit uitstraalt. Leerlingen willen meer weten over de bevalling en het beroep van de verloskundige. Belemmeringen zijn dat kennis over anticonceptie, (niet) roken en gezonde voeding al aanwezig was en leerlingen hier geen interesse in hebben. Voor verloskundigen was het lastig om contact met de school te leggen. D Conclusie(s) en aanbevelingen Het geven van seksuele educatie door verloskundigen op scholen is nieuw, sluit aan bij hun deskundigheid en biedt de kans om seksuele gezondheid van laagopgeleide jongeren te bevorderen. Aanbevelingen zijn dat verloskundigen zich scholen in didactiek en dat zij samenwerken met organisaties zoals de gemeente en GGD voor het realiseren van de lessen.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2015
EventNCVGZ 2015, Rotterdam, Nederland -
Duration: 8 Apr 20159 Apr 2015

Conference

ConferenceNCVGZ 2015, Rotterdam, Nederland
Period8/04/159/04/15

Cite this